مقدم شما هموطنان عزیز را در غرفه شرکت عالی نسب

واقع در سالن ۳۵ نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران گرامی می داریم.

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 28 آبان الی 1 آذر ماه 98